Termeni si conditii

Termeni legali

Înainte de a utiliza această pagină de internet, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste precizări. Ele reglementează utilizarea de către dumneavoastră a paginii şi a tuturor materialelor informative din ea.

Generalităţi

Accesarea paginii www.tiriacbrokers.ro, precum şi toate aspectele privind utilizarea şi conţinutul acestei pagini de Internet, se supun legislaţiei din România şi instanţelor competente române. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea prezentelor precizări legale, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Informaţiile oferite prin acest site se referă la produse, servicii şi promoţii comercializate şi/sau organizate în România, în conformitate cu dispoziţiile dreptului român.

Drepturi de autor

Nici o reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru câştig comercial şi nici nu poate fi modificată sau încorporată în nicio alta lucrare sau publicaţie, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, şi nici nu pot fi transmise către nicio altă pagină de Internet. Nu se acordă nicio altă licenţă sau drept în acest sens.

Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate menţionate în această pagină de Internet.

Conţinut

Datele din această pagină de Internet au un scop de informare generală.

Referirea la orice produs sau serviciu în această pagină de Internet nu constituie o ofertă de a vinde sau de a furniza acel produs sau serviciu. Înainte de achiziţionare, trebuie verificate recomandările specifice privind disponibilitatea şi adecvarea oricărui anumit produs sau serviciu.

Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări şi corecţii ale acestei pagini de Internet, fără vreun preaviz şi/sau informare prealabilă.

Pagini Conexe

În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini de Internet. Chiar dacă intenţia firmei este să găsiţi aceste pagini de interes, nici firma, nici sucursalele sale şi nici reprezentanţii, angajaţii sau agenţii acestora nu vor avea nicio răspundere sau obligaţie de absolut nici o natură pentru aceste alte pagini de Internet sau pentru orice informaţie conţinută în ele, dintre care nici una nu a fost verificată sau avizată de firmă sau de sucursalele sale. Oricând constataţi că aţi accesat o altă pagină de Internet, vă puteţi întoarce la această pagina de Internet apăsând pe săgeata "backwards", sau tastând adresa www.tiriacbrokers.ro.

Limitarea responsabilităţii

Titularul site-ului nu îşi asumă nici o răspundere pentru nici un eventual prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură. De asemenea, titularul site-ului nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi, respectiv pentru orice link care face legătura între acest site şi un altul.

Termeni si conditii pentru abonarea la newsletter-ul Trust Brokers


Prin semnarea prezentului formular declar ca imi exprim in mod expres si neechivoc acordul ca S.C. Trust Brokers - Broker de Asigurare S.R.L., in conformitate cu prevederile legale, sa-mi prelucreze si utilizeze datele cu caracter personal furnizate de mine in orice mod si document:

- in orice activitati si scopuri legate de marketing, publicitate, reclama si marketing direct (inclusiv primirea de apeluri in actiuni de marketing direct, mesaje text-SMS, e-mailuri si materiale tiparite pentru promovarea produselor si serviciilor oferite de si/sau prin intermediul S.C. Trust Brokers - Broker de Asigurare S.R.L. sau de partenerii contractuali actuali si viitori ai acestuia) si orice alte comunicari comerciale inclusiv cele electronice

- pentru furnizare de bunuri si servicii

- pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre S.C. Trust Brokers - Broker de Asigurare S.R.L. si subsemnatul, si pentru indeplinirea oricaror obligatii legale si contractuale

- in scop statistic.S.C. Trust Brokers - Broker de Asigurare S.R.L. este operator in prelucrarea datelor cu caracter personal înregistrat sub numarul 20541.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii societatii, parteneri contractuali si potentiali parteneri contractuali ai operatorului, autoritatea judecatoreasca, politie, alte companii din acelasi grup cu societatea, persoanele vizate, precum si alte persoane fizice si juridice ce prelucreaza datele personale in numele societatii (ex. avocati, contabili, auditori, consultanti, etc) sau terti imputerniciti ai operatorului.

Pe viitor, aceste datele furnizate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.

In cazul in care nu doriti aceasta nu bifati DA□

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, aveti dreptul sa va opuneti prelucrării datelor personale care va privesc, sa solicitati stergerea datelor si va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dumneavoastra va puteti adresa in scris catre S.C. Trust Brokers - Broker de Asigurare S.R.L. la adresa Bd. Expozitiei, Nr. 2, Bloc C9, Etaj 1

×
Contact

Mailul dumneavoastra a fost trimis! In curand veti fi contact telefonic de un agent Trust Brokers!